Rätt tid på rätt sätt
När det gäller tidsredovisning är det oerhört viktigt att det blir rätt från början – för den anställde såväl som för företaget och dess administrativa personal. Ett modernt tidsredovisningssystem tillhandahållet av Mark Sverige kan ge stora besparingar.
Allt måste bli rätt från början. Det gäller inte bara lönen utan allt som beräknas med utgångspunkt från utfört arbete. Semester, sjukersättning, reseersättning, skatter och så vidare. Är underlagen felaktiga eller alltför komplicerade att redovisa så drabbas hela kedjan. Ytterst leder felaktigheter eller förseningar i datainsamlingen till bristfälliga underlag för budget och utfallsberäkningar såväl som för företagets hela redovisning. Den anställde har rätt till korrekt ersättning i rätt tid. Företaget behöver fungerande tidsriktiga underlag för att klara sina uppgifter på rätt avtalat och lagstadgat sätt.
– Som var och en inser finns här stora vinster att göra för företagets samtliga intressenter. Man räknar idag med att ett modernt tidsredovisningssystem ger årliga kostnadsbesparingar på upp till två procent, säger Conny Dyrenäs som är VD för Mark Sverige.
 
Mark grundades i Danmark med utgångspunkt från den personalintensiva livsmedelsindustrins behov av ett modernt människo- och managementvänligt tidsredovisnings- och passersystem. Idag har gruppen försäljningsbolag i Sverige, Norge och England.
– Mark är norra Europas största aktör på tidsredovisningsmarknaden. Vi öppnade år 2000 här i Sverige och har redan över 1000 kunder. Bland dem märks SAS, Billerud, StoraEnso och CocaCola, säger Conny.
Produkterna ProMark och Brana är unika i och med att de arbetar i realtid med onlineregistrering i klartext och har ett stort interaktionsgränssnitt. De är också certifierade mot affärssystem som SAP, Movex och Microsoft.
 
– Systemen klarar alla fackliga avtal och samtliga på marknaden existerande lönesystem. Vi har egen systemutveckling och tillverkar vår egen hårdvara. Det gör oss lokalt starka genom att exempelvis en ändring i den svenska arbetstidslagstiftningen omgående resulterar i att våra kunder får en uppdatering direkt. Tid är inte bara pengar. Den är något som rätt hanterad, registrerad och mätt resulterar i ett kraftfullt verktyg som gör allas våra arbetsliv enklare, säkrare och dessutom roligare, avslutar Conny med ett stort leende.

Mark Information Systems

Bransch:
Tjänster

| 13 SENASTE FÖRETAGEN